Βιέννη

Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας και το μικρότερο από τα εννέα ομόσπονδα κρατίδιά της. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας και εκτείνεται σε έκταση 414 km2 μεταξύ του Δούναβη στα ανατολικά και δασωδών υψωμάτων στα δυτικά. Με πληθυσμό περίπου 2.000.000 κατοίκων, αποτελεί την μεγαλύτερη πόλη καθώς και το πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.